Thursday, June 15, 2017

Overseas Community Is Under Attack by Communist!

A couple days ago, in a headline grabbing email, " Our Community Is Under Attack", blasted to her supporters calling for campaign donations,  State Senator Janet Nguyen is making a case why people should donate money to her so that she can fight for their voices in Sacramento against the Senate leadership of Bill Monning (D) and Kevin de Leon (D), the two culprits that shut her down while she was trying to make a speech against a deceased senator for his anti-war stand.

As any smart Vietnamese-American politician would know, the only way to rile up the community is to put a communist label on them.   So far, her tactic is to infer Senator Kevin de Leon to be, well,  let the content of the email speaks for itself
Kính thưa qúy đồng hương,

Cộng đồng chúng ta đang bị Cộng Sản tấn công!  (translation - Our Community is Under Attack by the Communist!)
Trong những tháng gần đây, cộng đồng chúng ta đã đoàn kết cùng chống lại các nhà lập pháp tại Thủ Phủ Sacramento đã nhiều lần coi thường cộng đồng chúng ta.

Khi được hỏi về việc Thượng Viện dùng bạo lực áp giải Tôi ra khỏi sàn Thượng Viện khi Tôi lên tiếng nói sự thật thân cộng của Ông Tom Hayden, Thượng Nghị Sĩ Deleon đã nói, "Tôi nghĩ Bà ấy đang thụ hưởng 15 phút của danh vọng." 

ĐIỀU NÀY KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN!!  (translation - We cannot accept this!!)

Tôi không thể tranh đấu một mình! Tôi cần sự giúp đỡ khẩn cấp của qúy đồng hương để tiếp tục tranh đấu bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng chúng ta!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

LSI understand politics is all personal and in Donald Trump era, nothing is sacred.  However, it is going to be interesting time when there is a communist conspiracy in California and that they are attacking the community.  


No comments:

Unofficial Election Results

 San Jose City Council, D7   Precincts Reporting:  100% Tam Nguyen                        31.85%       2,275  Maya Esparza             ...