Friday, June 16, 2017

19-6, Vietnamese National Armed Forces Day Honor

This is a resolution passed recently by the California State Senate to honor Vietnamese soldiers and their contribution in the war against the communist.    Before the Fall of South Vietnam in 1975, June 19 was the Vietnamese National Armed Forces Day to honor the soldiers and their service to South Vietnam.

Only the Vietnamese version was released from the Office of State Senator Janet Nguyen. 
  


FOR IMMEDIATE RELEASE Contact: Diana Moreno
June 15, 2017 (714) 741-1034

 Thưng Ngh  Janet Nguyễn  Thượng Vin Tiểu Bang California vinh
danh Cu Quân Nhân VNCH
(Garden Grove, CA)  Trong tinh thần tri ơn đối với nhng s hy sinh ca các cu chiến sĩ VNCH, Thưng Ngh Sĩ Janet Nguyn xin trân trọng thông báo Thưng Viện Tiểu Bang California vừa thông qua Nghị Luật SCR 61. Nghị Luật này do Thưng Nghị  Janet Nguyễn  tác giả để vinh danh  k niệm Ngày 19, Tháng Sáu là Ngày Quân Lực VNCH, trong Tiểu Bang California.

“Sự chn lựa đc biệ
này là đ tỏ lòng kính trọng  ghi ơn các Cựu Quân Nhân VNCH đã chiến đu can đảm cùng với các Chiến sĩ Hoa K đ bảo vệ T Do  Dân Ch cho ngưi dân
trong cuộc chiến Việt Nam,” Thưng Nghị  Janet Nguyễn phát biểu.   

“Tôi rt hân hạnh  đưc sự ng h của các đồng viện tại Thưng Viện trong vic thông qua ngh lut này đ vinh danh
Ngày 19, Tháng Sáu là ngày mà toàn thể cư dân California ng nhớ đến những đóng góp và hy sinh của các quân nhân rất đáng đưc vinh danh này.”

Trong cuc chiến Vit Nam, quân đội Hoa K  VNCH đã cùng chiến đu bên nhau để đánh bại các lc lưng Cng Sản. Trong c gắng clực lưng đồng minh này, khoảng 58,000 chiến sĩ Hoa K  250,000 chiếnsĩ VNCH đã hy sinh

Hơn 300,000 quân nhân Hoa K  hơn 1 triệu quân nhân VNCH cũng b thương trong lúc chiến đấu đ bảo vệ nn T do Dân ch cho miềNam Vit Nam.

Sau khi SàiGòn b rơi vào tay Cng Sản, hàng ngàn cu chiến sĩ VNCH đã đuợc đnh cư trên đất nưc Hoa K t do yRiêng tại Tiểu Bang California có khoảng 100,000 cựu chiến sĩ VNCH.

Ngày nay, nhng cu quân nhân này là thành viên hoạt động tích cực của các tổ chức cựu chiến sĩ khắp Tiểu Bang California.

“Ngoài nhng cng hiến trên chiến trưng, Cựu Quân Nhân VNCH đã sát cánh cùng với các cựu chiến sĩ đồng minh Hoa K để bảo v  ng h các mđích ca cu chiến binh trong Tiểu Bang California,” Thưng Ngh Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. 

Với nghị luật này, chúng ta không ch vinh danh s hy sinh  dn thân ca nhng quân nhân dũng cảm,  đây còn  mt cơ hội để thế h mai sau hiểu đưc ảnh ng tốt đp của việc phục vụ quân sự  cuộc chiến Việt Nam.”

Với ngh lut này, Thưng Ngh  Janet Nguyn cũng mun bày t sự kính trng  tri ơn đối vcác chiến sĩ đã hy sinh, cũng như các nạn nhân trong cuộc chiến Việt Nam. 
Sau khi đưThưng Vin thông qua, Ngh QuyếSCR 61 s đưc chuyn sang H Viện để biu quyết.
                                                                  # # #
Thursday, June 15, 2017

Overseas Community Is Under Attack by Communist!

A couple days ago, in a headline grabbing email, " Our Community Is Under Attack", blasted to her supporters calling for campaign donations,  State Senator Janet Nguyen is making a case why people should donate money to her so that she can fight for their voices in Sacramento against the Senate leadership of Bill Monning (D) and Kevin de Leon (D), the two culprits that shut her down while she was trying to make a speech against a deceased senator for his anti-war stand.

As any smart Vietnamese-American politician would know, the only way to rile up the community is to put a communist label on them.   So far, her tactic is to infer Senator Kevin de Leon to be, well,  let the content of the email speaks for itself
Kính thưa qúy đồng hương,

Cộng đồng chúng ta đang bị Cộng Sản tấn công!  (translation - Our Community is Under Attack by the Communist!)
Trong những tháng gần đây, cộng đồng chúng ta đã đoàn kết cùng chống lại các nhà lập pháp tại Thủ Phủ Sacramento đã nhiều lần coi thường cộng đồng chúng ta.

Khi được hỏi về việc Thượng Viện dùng bạo lực áp giải Tôi ra khỏi sàn Thượng Viện khi Tôi lên tiếng nói sự thật thân cộng của Ông Tom Hayden, Thượng Nghị Sĩ Deleon đã nói, "Tôi nghĩ Bà ấy đang thụ hưởng 15 phút của danh vọng." 

ĐIỀU NÀY KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN!!  (translation - We cannot accept this!!)

Tôi không thể tranh đấu một mình! Tôi cần sự giúp đỡ khẩn cấp của qúy đồng hương để tiếp tục tranh đấu bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng chúng ta!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

LSI understand politics is all personal and in Donald Trump era, nothing is sacred.  However, it is going to be interesting time when there is a communist conspiracy in California and that they are attacking the community.  


Fight Corona Virus as It Spreads to Bay Area

One case has been confirmed in Santa Clara County.  Statement by County Supervisor Dave Cortese: ..... The patient, an adult male wh...